Správa bytových objektů

 • pravidelná prohlídka společných prostor
 • zajištění drobné údržby a oprav
 • zajištění všech zákonných revizí a zkoušek
 • provádění výběrových řízení na dodavatele služeb, oprav
 • zajištění havarijního servisu
 • zajištění provozování tepelných zdrojů
 • zajištění úklidu, údržby zeleně
 • zajištění dodávky veškerých médií a služeb
 • zajištění pojištění, vyřizování pojistných událostí
 • vedení a archivace technické dokumentace objektu
 • zastupování vlastníků v reklamačních řízeních společných prostor
 • provádění odečtů patních měřidel
 • zajištění odečtu měřidel v jednotkách
 • Bod zajištění cenových nabídek na akce (údržba, opravy, rekonstrukce) – ve spolupráci s SVJ/BD

Správa komerčních objektů

Facility management:

 • recepční služby, call centrum
 • ostraha objektu
 • úklid vnitřních a venkovních ploch
 • péče o zeleň
 • správa vozového parku
 • údržba a opravy objektu a technologického zařízení
 • správa smluv
 • zpracování a vedení provozní dokumentace
 • vedení a správa projektové dokumentace
 • plánování, organizování, periodická kontrolní činnost
 • PO a BOZP
 • zpracování a vedení klíčového hospodářství
 • optimalizace provozních nákladů
 • pravidelný reporting
 • pasportizace objektu a technologických zařízení
 • obsluha objektových řídících systémů MaR
 • havarijní služba
 • revize a odborné technické prohlídky
 • vedení odpadového hospodářství
 • servis technologických zařízení
 • servis IT včetně dodávky

Projekt management:

 • konzultace a poradenství v přípravné fázi zpracování projektové dokumentace
 • technický dozor na stavbě – provozní hledisko objektu

Technologie v naší správě