O společnosti

Společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. byla založena v roce 2006 za účelem poskytování služeb spojených s komplexní správou nemovitostí (jak komerčních objektů, tak bytových domů, měst i obcí). V roce 2007 došlo k prudkému rozvoji společnosti, která se postupem času vyprofilovala především jako správce nemovitostí pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytová družstva na území hlavního města Prahy, Středočeského kraje a Moravy. V současnosti spravuje domy pro cca 260 zákazníků s objemem přes 5 600 bytových a nebytových jednotek.

Zajišťujeme úklid.

Součástí našich služeb je také úklid, který zajišťujeme pro naše klienty i budovy, které nespadají do naší správy.Také se zaměřujeme na speciální úklid, jako je čištění koberců, renovace podlah, čištění dlažeb, historických budov, oken, atp.

Technickou i ekonomickou správu objektů zajišťujeme výhradně vlastními zaměstnanciNaši techničtí odborníci mohou díky řadě osvědčení (osvědčení vyhl. 50, obsluha kotelen, vysokotlakých nádob, prevence PO a BOZ, aj.) osobně provádět drobnou údržbu v rámci poskytovaných služeb. Náročnější opravy zajišťuje společnost prostřednictvím smluvně vázanými specializovanými firmami. Pro řešení havarijních situací ve společných prostorách domu je možné dojednat havarijní pohotovost.

Lze sjednat i pravidelné (týdenní, měsíční) osobní schůzky se zástupci domu, na nichž by se řešily nejrůznější nedostatky v chodu domu, stanovily další postupy spolupráce, a jiné záležitosti.

Jsme neustále v obraze.

Pracovníci ekonomického úseku jsou neustále proškolováni v rámci připravovaných úprav zákonů a vyhlášek, vztahujících se k ekonomické i technické správě bytových domů.

Můžeme být vaši profesionální předsedové.

Rádi zastaneme funkci profesionálního předsedyčlena výboru, či předsedy společenství. Pracovníci jsou připraveni účastnit se všech shromáždění společenství, a informovat vlastníky o stavu a průběhu správy, nebo jim fundovaně zodpovědět všechny otázky a navrhnout nejlepší řešení jejich problémů.