Etický kodex

Tento etický kodex určuje základní povinnosti zaměstnance společnosti:

1. Cílem každého zaměstnance společnosti, je dlouhodobě plnit potřeby zákazníků a to poskytováním vysoce kvalitních a komplexních služeb.

2. Zaměstnanec při vykonávání své činnosti jedná vždy kvalifikovaným způsobem, v souladu s dobrými mravy a čestně.

3. Úspěšné udržení dosažených pozic na trhu a realizace dalších rozvojových aktivit společnosti.

4. Vždy vystupovat jako reprezentanti firmy, kdy projev jednotlivce vytváří pozici firmy v očích veřejnosti jako celku.

5. Zaměstnanec svým jednáním nepoškozuje oprávněné zájmy a práva zákazníka.

6. Zaměstnanec volí při jednání se zákazníkem takové postupy, které mu nedovolí zneužít svého postavení v neprospěch svého klienta.

7. Ke své práci přistupují kreativně, přicházet s novými nápady.

8. Zaměstnanec nesmí bez souhlasu zákazníka zveřejnit důvěrné informace klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

9. Zaměstnanec je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.

10. Zaměstnanec spolupracuje s ostatními svými kolegy, pokud je to v zájmu zákazníka. Při takové spolupráci zaměstnanec kolegu nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

11. Ve vzájemných vztazích mezi spolupracovníky usilují o toleranci, uznávají všechny své spolupracovníky za rovnocenné partnery.

12. Zaměstnanec jedná vždy ve prospěch firmy, je loajální k zaměstnavateli.

13. Zaměstnanec vždy svým chováním reprezentuje firmu.

14. Zaměstnanec si je vědom své odpovědnosti v procesu zaměstnání a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech své činnosti.

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider slider

Bezpečný úklid - služby, které šetří čas

Chystáte se na velký jarní úklid? To pro nás není problém. Jarní úklid přenechte profesionálům a užívejte si zaslouženého volna. Zprostředkování úklidu je teď snadné navštivte náš web bezpecnyuklid.cz

Novinka od PVK

Pražské vodovody a kanalizace připravily od začátku letošního roku pro své zákazníky novinku – pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem. Služba je zdarma, a to výhradně pro smluvní zákazníky s PVK. Těmi jsou vlastníci nemovitostí, mohou to být individuální odběratelé, bytové domy, družstva či firmy. Nezbytnou podmínkou je kontaktovat asistenční službu na telefonním čísle 212 812 212.

Co se špinavými garážemi po zimě?

Máte po zimě špinavé garáže? Nelíbí se Vám jejich stav? Zavolejte nám a my se postaráme, aby byly opět čisté. 

Kde nás najdete

Kanceláře naší společnosti se nacházejí na adrese Havlíčkovo náměstí 189/2 | 130 00 Praha 3, kde Vás rádi přivítáme při osobním představení naší společnosti, seznámení se způsobem naší práce a při projednávání konkrétních požadavků a podmínek vzájemné spolupráce.

Pozor, plyn bude více zapáchat

Pražská plynárenská Distribuce, a. s. provede po konci topné sezony preventivní odorizaci zemního plynu. Ta začne v neděli 24.4. v dopoledních hodinách a potrvá do úterý 26.4. 2016. Zemní plyn bude v těchto dnech nasycen dvojnásobným množstvím látky s intenzivním zápachem (odorantem), což umožní identifikaci i zcela nepatrných úniků plynu. Každý, kdo bude mít podezření ná únik plynu, by měl tuto skutečnost nahlásit nonstop pohotovostní službě na tel. čísle 1239. V případě zjištění úniku plynu je třeba neprodleně zajistit větrání předmětných prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů, či rozsvěcování světel, a vyčkat příjezdu pohotovostní služby. 

Partneři

    Image001
    Logo
1tovalio
2bytalfa
Bsbetacom
3profess-real

X
Jméno
E-mail
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel třináct a jedenáct