Environmentální politika

Společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. se zavazuje k ochraně životního prostředí a přijímá přímou zodpovědnost za případné negativní dopady na životní prostředí. Vedení společnosti společně se zaměstnanci deklarují snahu:

  • Dodržovat všechny zákonné předpisy k ochraně životního prostředí a zachování přírodních zdrojů.
  • Udržovat, rozvíjet a soustavně zlepšovat systém environmentálního managementu.
  • Respektovat hospodárnost a ekonomickou únosnost uskutečňovaných environmentálních programů v rámci zachování udržitelného rozvoje.
  • Snižovat objem dopadů a spotřebu zdrojů (materiálu, paliv a energie), prosazovat obnovování těchto zdrojů a recyklaci odpadů tam, kde je to možné.
  • Minimalizovat používání nebezpečných látek a přípravků tam, kde je to možné, nahrazovat je látkami, které nemají nebezpečné vlastnosti.
  • Rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na životní prostředí.
  • Rozvíjet spolupráci s místními úřady a dalšími zainteresovanými stranami s ohledem na životní prostředí.
  • Využívat komplexní systém vzdělávání a získávat potřebné znalosti v problematice životního prostředí.
  • Uplatňovat kritéria týkající se ochrany životního prostředí při výběru dodavatelů výrobků, služeb a při uzavíraní obchodních vztahů.
  • Soustavně hodnotit vliv všech činností společnosti na životní prostředí.

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider slider

Bezpečný úklid - služby, které šetří čas

Chystáte se na velký jarní úklid? To pro nás není problém. Jarní úklid přenechte profesionálům a užívejte si zaslouženého volna. Zprostředkování úklidu je teď snadné navštivte náš web bezpecnyuklid.cz

Novinka od PVK

Pražské vodovody a kanalizace připravily od začátku letošního roku pro své zákazníky novinku – pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem. Služba je zdarma, a to výhradně pro smluvní zákazníky s PVK. Těmi jsou vlastníci nemovitostí, mohou to být individuální odběratelé, bytové domy, družstva či firmy. Nezbytnou podmínkou je kontaktovat asistenční službu na telefonním čísle 212 812 212.

Co se špinavými garážemi po zimě?

Máte po zimě špinavé garáže? Nelíbí se Vám jejich stav? Zavolejte nám a my se postaráme, aby byly opět čisté. 

Kde nás najdete

Kanceláře naší společnosti se nacházejí na adrese Havlíčkovo náměstí 189/2 | 130 00 Praha 3, kde Vás rádi přivítáme při osobním představení naší společnosti, seznámení se způsobem naší práce a při projednávání konkrétních požadavků a podmínek vzájemné spolupráce.

Pozor, plyn bude více zapáchat

Pražská plynárenská Distribuce, a. s. provede po konci topné sezony preventivní odorizaci zemního plynu. Ta začne v neděli 24.4. v dopoledních hodinách a potrvá do úterý 26.4. 2016. Zemní plyn bude v těchto dnech nasycen dvojnásobným množstvím látky s intenzivním zápachem (odorantem), což umožní identifikaci i zcela nepatrných úniků plynu. Každý, kdo bude mít podezření ná únik plynu, by měl tuto skutečnost nahlásit nonstop pohotovostní službě na tel. čísle 1239. V případě zjištění úniku plynu je třeba neprodleně zajistit větrání předmětných prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů, či rozsvěcování světel, a vyčkat příjezdu pohotovostní služby. 

Partneři

    Image001
    Logo
1tovalio
2bytalfa
Bsbetacom
3profess-real

X
Jméno
E-mail
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel pět a osm