Společnost

Společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. byla založena v roce 2006 za účelem poskytování služeb spojených s komplexní správou nemovitostí (jak komerčních objektů, tak bytových domů, měst i obcí). V roce 2007 došlo k prudkému rozvoji společnosti, která se postupem času vyprofilovala především jako správce nemovitostí pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytová družstva na území hlavního města Prahy, Středočeského kraje a Moravy. V současnosti spravuje domy pro cca 260 zákazníků s objemem přes 5 600 bytových a nebytových jednotek.

Součástí struktury společnosti je úsek úklidových prací, který zajišťuje úklid ve většině spravovaných nemovitostí, ale též v námi nespravovaných budovách. V rámci nabídky úklidových služeb se společnost zaměřuje také na speciální úklid, jako je čištění koberců, renovace podlah, čištění dlažeb, historických budov, oken, atp.

Technickou i ekonomickou správu objektů zajišťujeme výhradně vlastními zaměstnanci. Naši techničtí odborníci mohou díky řadě osvědčení (osvědčení vyhl. 50, obsluha kotelen, vysokotlakých nádob, prevence PO a BOZ, aj.) osobně provádět drobnou údržbu v rámci poskytovaných služeb. Náročnější opravy zajišťuje společnost prostřednictvím smluvně vázanými specializovanými firmami. Pro řešení havarijních situací ve společných prostorách domu je možné dojednat havarijní pohotovost.

Pracovníci ekonomického úseku jsou neustále proškolováni v rámci připravovaných úprav zákonů a vyhlášek, vztahujících se k ekonomické i technické správě bytových domů.

Společnost MIVA PRAHA Facility Management zřídila svým klientům on-line přístup do softwaru pro správu domu. Prostřednictvím této služby mají vlastníci bytových i nebytových jednotek v každém okamžiku k dispozici aktuální informace o své nemovitosti. Díky této transparentnosti mohou mít námi prováděnou správu pod svoji každodenní kontrolou. On-line portál usnadňuje, urychluje a zpřehledňuje komunikaci nejen mezi jednotlivými vlastníky, ale též s výborem SVJ či přímo se správcem. Ke zkvalitnění on-line správy nabízíme též partnerskou spolupráci na projektu www.sousede.cz, která má za cíl umožnit snadnou komunikaci a výměnu zkušeností mezi různými vlastníky či družstevníky.

S pracovníky ekonomické či technické správy je možné komunikovat telefonicky, elektronicky (přes e-mail), nebo osobně navštívit naši kancelář na adrese Jablonského 640/2, Praha 7, na základě předem domluveného termínu a času schůzky.

Lze sjednat i pravidelné (týdenní, měsíční) osobní schůzky se zástupci domu, na nichž by se řešily nejrůznější nedostatky v chodu domu, stanovily další postupy spolupráce, a jiné záležitosti.

Společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. nabízí také službu profesionálního předsedyčlena výboru, či předsedy společenství. Pracovníci jsou připraveni účastnit se všech shromáždění společenství, a informovat vlastníky o stavu a průběhu správy, nebo jim fundovaně zodpovědět všechny otázky a navrhnout nejlepší řešení jejich problémů.

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider slider

Bezpečný úklid - služby, které šetří čas

Chystáte se na velký jarní úklid? To pro nás není problém. Jarní úklid přenechte profesionálům a užívejte si zaslouženého volna. Zprostředkování úklidu je teď snadné navštivte náš web bezpecnyuklid.cz

Novinka od PVK

Pražské vodovody a kanalizace připravily od začátku letošního roku pro své zákazníky novinku – pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem. Služba je zdarma, a to výhradně pro smluvní zákazníky s PVK. Těmi jsou vlastníci nemovitostí, mohou to být individuální odběratelé, bytové domy, družstva či firmy. Nezbytnou podmínkou je kontaktovat asistenční službu na telefonním čísle 212 812 212.

Co se špinavými garážemi po zimě?

Máte po zimě špinavé garáže? Nelíbí se Vám jejich stav? Zavolejte nám a my se postaráme, aby byly opět čisté. 

Kde nás najdete

Kanceláře naší společnosti se nacházejí na adrese Havlíčkovo náměstí 189/2 | 130 00 Praha 3, kde Vás rádi přivítáme při osobním představení naší společnosti, seznámení se způsobem naší práce a při projednávání konkrétních požadavků a podmínek vzájemné spolupráce.

Pozor, plyn bude více zapáchat

Pražská plynárenská Distribuce, a. s. provede po konci topné sezony preventivní odorizaci zemního plynu. Ta začne v neděli 24.4. v dopoledních hodinách a potrvá do úterý 26.4. 2016. Zemní plyn bude v těchto dnech nasycen dvojnásobným množstvím látky s intenzivním zápachem (odorantem), což umožní identifikaci i zcela nepatrných úniků plynu. Každý, kdo bude mít podezření ná únik plynu, by měl tuto skutečnost nahlásit nonstop pohotovostní službě na tel. čísle 1239. V případě zjištění úniku plynu je třeba neprodleně zajistit větrání předmětných prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů, či rozsvěcování světel, a vyčkat příjezdu pohotovostní služby. 

Partneři

    Image001
    Logo
1tovalio
2bytalfa
Bsbetacom
3profess-real

X
Jméno
E-mail
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel čtrnáct a šest