Administrativní a účetní správa MIVA Praha

Administrativní správa

 • evidence všech bytových jednotek a nebytových prostorů
 • evidence uživatelů v bytových jednotkách a nebytových prostorech
 • předpis služeb, fondu oprav, nájmu a všech záloh spojených s užíváním jednotky
 • pravidelná úprava záloh podle nárůstu cen a dle potřeb uživatelů jednotek
 • vedení přehledu plateb, zasílání upomínek neplatičům a případná spolupráce s advokátní kanceláří při vymáhání pohledávek
 • uzavírání smluv s dodavateli energií včetně zastupování při jednání
 • zajištění smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti bytů a bytových domů
 • zajištění cenových nabídek na akce (údržba, opravy, rekonstrukce) - ve spolupráci s SVJ/BD
 • zajištění financování akcí - asistence při výběru finančních subjektů, vypracování veškerých  podkladů pro poskytnutí úvěru
 • poskytování informací související se správou a provozem nemovitostí a informací o zjištěných  legislativních změnách týkajících se náležitostí objektů (novely zákonů, souvisejících  právních předpisů apod.)

Účetní správa

 • kompletní vedení účetnictví podle platných postupů účtování
 • sestavení roční účetní závěrky, zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob (vč.  rozvahy, výsledovky a přílohy)
 • zajištění styku s bankovním ústavem SVJ/BD
 • kontrola finančních prostředků na účtu klient
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • vedení personální a mzdové agendy (odměny členů statutárního orgánu a dohody o provedení  práce)
 • pravidelné předkládání vyúčtování fondu oprav dle přání klienta (měsíčně, čtvrtletně, pololetně,  ročně)
 • zpracování Zprávy o činnosti SVJ/BD v uplynulém roce v termínu zpracování ročního  vyúčtování služeb (finanční přehledy, provozní data)

Vyučtování služeb

 • evidence údajů pro roční vyúčtování služeb (počet osob v bytě, předpis záloh na služby,  dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku)
 • sledování evidence prováděných plateb na základě předpisu
 • zajištění odečtů vodoměrů a spotřeby tepla
 • vyúčtování všech záloh dle platných předpisů a vyhlášek
 • vystavování vyúčtování dle termínů stanovených zákonem

Podpora orgánů SVJ/BD

 • účast správce na shromáždění SVJ/členské schůzi BD, jednání výboru SVJ/představenstva BD,  kontrolní komise či jiném jednání dle dohody s klientem
 • příprava podkladů pro shromáždění vlastníků/členskou schůzi - navržení programu, textace  pozvánky, formuláře pro kontrolu účasti, zajištění přípravy a zpracování hlasování,  vyhotovení zápisu ze shromáždění/členské schůze
 • vystavení veškerých podkladů pro obchodní rejstřík v případě změny orgánů SVJ/BD
 • jednání s úřady v zájmů klienta na základě plné moci pro úkony týkající se SVJ/BD
 • pro nově vznikající SVJ zajištění účasti notáře na ustavujícím shromáždění, pomoc s vedením  ustavujícího shromáždění, pomoc s vypracováním stanov

Právní služby

 • spolupráce se spolehlivou advokátní kanceláří
 • zajištění vymáhání dlužných částek
 • příprava podkladů pro soudní a mimosoudní vyrovnání
 • přezkoumání uzavírání smluv

 

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider slider

Bezpečný úklid - služby, které šetří čas

Chystáte se na velký jarní úklid? To pro nás není problém. Jarní úklid přenechte profesionálům a užívejte si zaslouženého volna. Zprostředkování úklidu je teď snadné navštivte náš web bezpecnyuklid.cz

Novinka od PVK

Pražské vodovody a kanalizace připravily od začátku letošního roku pro své zákazníky novinku – pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem. Služba je zdarma, a to výhradně pro smluvní zákazníky s PVK. Těmi jsou vlastníci nemovitostí, mohou to být individuální odběratelé, bytové domy, družstva či firmy. Nezbytnou podmínkou je kontaktovat asistenční službu na telefonním čísle 212 812 212.

Co se špinavými garážemi po zimě?

Máte po zimě špinavé garáže? Nelíbí se Vám jejich stav? Zavolejte nám a my se postaráme, aby byly opět čisté. 

Kde nás najdete

Kanceláře naší společnosti se nacházejí na adrese Havlíčkovo náměstí 189/2 | 130 00 Praha 3, kde Vás rádi přivítáme při osobním představení naší společnosti, seznámení se způsobem naší práce a při projednávání konkrétních požadavků a podmínek vzájemné spolupráce.

Pozor, plyn bude více zapáchat

Pražská plynárenská Distribuce, a. s. provede po konci topné sezony preventivní odorizaci zemního plynu. Ta začne v neděli 24.4. v dopoledních hodinách a potrvá do úterý 26.4. 2016. Zemní plyn bude v těchto dnech nasycen dvojnásobným množstvím látky s intenzivním zápachem (odorantem), což umožní identifikaci i zcela nepatrných úniků plynu. Každý, kdo bude mít podezření ná únik plynu, by měl tuto skutečnost nahlásit nonstop pohotovostní službě na tel. čísle 1239. V případě zjištění úniku plynu je třeba neprodleně zajistit větrání předmětných prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů, či rozsvěcování světel, a vyčkat příjezdu pohotovostní služby. 

Partneři

    Image001
    Logo
1tovalio
2bytalfa
Bsbetacom
3profess-real

X
Jméno
E-mail
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel tři a šestnáct